L'accés electrònic al vostre Ajuntament amb plenes garanties

La Seu electrònica de l'Ajuntament de Llíria és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament de Llíria.


ATENCIÓ en cas d'impossibilitat de presentació de sol·licituds a través de la seu electrònica, bé per un mal funcionament d'esta o bé per qualsevol circumstància particular del sol·licitant, l'Administració General de l'Estat posa a disposició dels ciutadans un registre electrònic general a través del servei 060 des del que es podrà realitzar la presentació de sol·licituds de forma electrònica a qualsevol Administració Pública. La direcció d'este registre electrònic és: https://rec.redsara.es/